De Grote Geluksweek (16-20 maart)

Fontys Hogescholen en het Parktheater laten Eindhoven graag delen in het geluk. Daarom organiseren ze in de week rond de internationale dag van het geluk (20 maart) een week vol met educatieve en culturele bijeenkomsten rond dit thema.

Voorafgaand aan Geluk voor Eindhoven gaan studenten van Fontys Hogeschool HRM en Psychologie samen met het Parktheater op zoek naar Geluksplekken in Eindhoven. Ze doen dat onder begeleiding van de Belgische geluksambassadeur en samensteller van het World Book of Happiness, Leo Bormans. De studenten gaan een aantal Eindhovense wijken in om te ontdekken waar Eindhovenaren gelukkig zijn en richten een aantal van die plekken zo in dat die ook bij kunnen dragen aan het geluk van anderen.

Meer informatie vind je via www.gelukvooreindhoven.nl